Contactpersonen

Heeft u vragen over ons onderwijsaanbod, de aanmelding of heeft u interesse in een voorlichting? Wil een van uw leerlingen samen met de ouders een kijkje komen nemen op onze school? Neem dan gerust contact met ons op.

Terra VO Emmen

dhr. M. Veenstra/afdelingsdirecteur onderbouw

mw. K. Verweij/afdelingsdirecteur bovenbouw/het Groene Lyceum

☎ 0591-617344