Leerwegen

Onderbouw

De onderbouw bestaat uit het eerste en tweede leerjaar. In de onderbouw volgen de leerlingen lessen in negen leergebieden. Een leergebied is een clustering van een aantal vakken. Daarnaast krijgen ze les in 'groene vakken', zoals plantenteelt, dierenhouderij, verwerking agrarische producten, groenvoorzieningen en bloemschikken. 

Bovenbouw

Na de onderbouw in leerjaar 1 en 2 begint in leerjaar 3 het examenprogramma van de leerwegen. Leerlingen volgen één leerweg om daarin eindexamen te doen. Alle leerwegen zijn een goede opstap naar een vervolgopleiding in het mbo of havo. Ook zorgen wij ervoor dat er in elke leerweg genoeg afwisseling zit tussen praktijk en theorie.

Leerwegen

Afhankelijk van het niveau komen leerlingen in één van de volgende leerwegen:

Gemengde leerweg / diploma theoretische leerweg
deze leerweg is voor leerlingen die theoretisch een behoorlijk niveau aan kunnen. Bij deze leerweg krijgen leerlingen vijf of zes theorievakken. Als ze het examen halen voor zes theorievakken, ontvangen ze ook een diploma theoretische leerweg. Daarnaast volgen ze praktijkvakken.

Kaderberoepsgerichte leerweg
deze leerweg is meer gericht op leerlingen die theoretisch én praktisch ingesteld zijn. Bij deze leerweg krijgen de leerlingen vier theorievakken. Daarnaast volgen ze praktijkvakken.

Basisberoepsgerichte leerweg
deze leerweg is voor leerlingen die vooral praktisch ingesteld zijn. Bij deze leerweg krijgen leerlingen vier theorievakken. Daarnaast volgen ze praktijkvakken.

Extra lessen

Het is mogelijk om extra lessen te volgen van een andere leerweg. Er kan voor enkele vakken in een ‘hogere’ leerweg examen gedaan worden. Dit hangt natuurlijk af van de capaciteiten en interesses. De leerling vergroot hiermee de doorstroom naar een mbo-opleiding.