Leerwerktraject

Om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen, is het leerwerktraject opgezet. Het leerwerktraject is een opleiding waarbij je in het vierde jaar van het vmbo twee dagen naar school gaat en drie dagen stage loopt. Het is bedoeld voor jonge vmbo-leerlingen die gemakkelijker vanuit de praktijk leren. 

In de twee dagen dat de leerlingen op school zijn, krijgen ze onder andere de volgende lessen: Nederlands (examenvak), profielgroen (examenvak), keuzevakken en gym. Ook kunnen leerlingen een extra vak, wiskunde of Engels, kiezen. De overige dagen lopen de leerlingen stage op een leerwerkbedrijf. Hiervoor gelden de volgende regels:

  • leerlingen zoeken in principe zelf een leerwerkbedrijf;
  • de bedrijven moeten een erkend leerbedrijf zijn;
  • met het bedrijf wordt een leerwerkovereenkomst afgesloten.

Tijdens de aanmeldingsprocedure vinden er verschillende gesprekken plaats met ouders, leerlingen en docenten. Afhankelijk van de leerling hebben wij twee keer per jaar contact met ouders via een ouderspreekavond. Bij leerlingen die meer begeleiding en zorg behoeven, hebben wij maandelijks tot wekelijks telefonisch en/of mailcontact. Ook vinden er regelmatig individuele gesprekken plaats tijdens het mentoruur.