Schoolkosten

Vrijwillige ouderbijdrage

Voor bijzondere zaken als excursies, introductiekamp, buitenlandse reizen en buitenschoolse en culturele activiteiten zal de school een vrijwillige ouderbijdrage vragen.

De ouderbijdrage is vrijwillig en het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage is in de wet geregeld. De toelating van uw zoon/dochter tot Terra is niet afhankelijk van het wel of niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage. De leerlingen mogen niet worden uitgesloten van activiteiten, zoals excursies, als de hiervoor gevraagde vrijwillige ouderbijdrage niet door u wordt betaald. Terra vindt het echter, in het belang van de ontwikkeling van de leerling, wenselijk dat bijvoorbeeld excursies wel kunnen doorgaan. 

Tegemoetkoming in de kosten

Via DUO kunt u voor sommige kosten een tegemoetkoming krijgen. Welke kosten u vergoed krijgt, is onder andere afhankelijk van uw inkomen. Meer informatie kunt u krijgen bij de DUO, via telefoonnummer (050) 599 77 55.

Gratis schoolboeken

De leerlingen krijgen gratis schoolboeken. Het betreft hier de leerboeken en werkboeken. Ook lesmateriaal dat door de school zelf is ontwikkeld valt hieronder. Verder kunnen dit licentiekosten van digitaal leermateriaal, cd’s en dvd’s zijn (de school heeft een contract met Iddink Voortgezet Onderwijs B.V. voor de levering van de schoolboeken). De leerboeken worden aan de leerling in bruikleen gegeven. De werkboeken die in meerdere leerjaren worden gebruikt, moeten door de leerlingen zelf worden bewaard. Deze worden in het volgende leerjaar niet opnieuw gratis verstrekt. Buiten de regeling van gratis schoolboeken vallen de atlas, woordenboeken, agenda, laptop, rekenmachine, sportkleding, gereedschap, schriften, multomappen, pennen, etc. Voor de boeken hebben we een boekenfondsregeling met Iddink Voortgezet Onderwijs B.V.