Aanmelden

Aanmelden voor klas 1

Dit schooljaar was er voor het eerst een landelijk centrale aanmeldweek van 25 tot en met 31 maart 2024. De centrale aanmeldweek is voorbij. Mocht u toch nog willen aanmelden vanuit groep 8, neemt u dan contact op met Terra Emmen, via 0591 617344 of emmen.voterra@terra.nl. 

Belangstelling voor klas 2 of klas 3? 

Heeft uw zoon/dochter belangstelling om in te stromen in klas 2 of klas 3, dan kunt u een mail sturen met daarin de reden van belangstelling, leerjaar en het niveau. Wij nemen dan contact met u op. 

Toelatingsbeleid 

Terra heeft richtlijnen met betrekking tot het toelaten van leerlingen. Deze richtlijnen zijn beschreven in het toelatingsbeleid. Daar kunt u er alles over lezen.