Aanmelden

Nieuw: centrale aanmeldweek

Nieuw dit schooljaar is de centrale aanmeldweek. Tijdens de laatste week van maart melden alle achtstegroepers in heel Nederland zich gelijktijdig aan bij een middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun keuze die ook past bij hun advies. Voor dit schooljaar kunt u uw kind aanmelden van 25 tot en met 31 maart 2024.

Aanmeldproces

U meldt uw kind aan bij Terra door het aanmeldingsformulier in te vullen en op te sturen naar de school. Meestal doet de leerkracht van de basisschool dat samen met u. Zodra Terra de gegevens heeft, ontvangt u een bevestiging. Terra plaatst het kind op het niveau dat door de basisschool als schooladvies is aangegeven (als dat niveau ook door Terra wordt aangeboden). Daarnaast kijken we of het kind ook extra ondersteuning nodig heeft om zijn/haar schoolloopbaan goed te kunnen doorlopen. Dit wordt gedaan door de toelatingscommissie. Zij besluiten over de uiteindelijke plaatsing op school.

Aanmeldformulier

Om een leerling aan te melden voor onze school kunt u het aanmeldingsformulier hier downloaden. Het is ook mogelijk om uw kind aan te melden via de huidige basisschool. Neem daarvoor contact op met de schoolleiding van de basisschool. 

Toelatingsbeleid

Iedere school heeft richtlijnen met betrekking tot het toelaten van leerlingen. Deze richtlijnen zijn beschreven in het onderdeel Passend onderwijs. Daar kunt u er alles over lezen.