Onderwijskwaliteit

Onderwijskwaliteit blijkt onder meer uit leerresultaten van de leerling. Deze leerresultaten kunnen we meten aan de hand van examencijfers en hoe snel de leerlingen de school doorlopen. Daarnaast neemt Terra VO regelmatig leerlingen- en oudertevredenheidsonderzoeken af. De uitkomsten zijn te vinden op www.scholenopdekaart.nl. Informatie als herkomst van de leerlingen, leerlingenaantallen, slagingspercentages, uitval, resultaten van de examens en examenvakken is hier ook te vinden.