Kleurrijke kunst op oude school!

De leerlingen hebben op creatieve wijze afscheid genomen van de oude school; verschillende muren werden voorzien van graffiti. “ We vinden het mooi om op deze manier samen met onze leerlingen afscheid te nemen”, aldus Henk Reuvers, afdelingsdirecteur Terra Emmen VO.

Leerlingen van Terra VO gaan naar het gebouw van Terra MBO aan de Noordbargerstraat. Studenten van Terra MBO gaan na de voorjaarsvakantie starten in een tijdelijke locatie aan de Nieuw-Amsterdamsestraat. De verhuizing gaat plaatsvinden in de voorjaarsvakantie. “De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met de voorbereidingen voor de verhuizing naar het mbo gebouw. Bij verhuizen hoort opruimen en daar hebben de leerlingen flink mee geholpen”, vertelt Reuvers. Ook bij Terra MBO is men druk bezig met de voorbereiding voor de verhuizing. “De eerste week na de voorjaarsvakantie hebben de studenten een ontwikkelweek. De week daarna starten we met de lessen aan de Nieuw-Amsterdamsestraat. Praktijklessen worden grotendeels nog gevolgd aan de Noordbargerstraat”, legt Lieneke Worst, afdelingsdirecteur Terra MBO Emmen, uit.

Klassenfoto bij kunstwerk

Veertig jaar heeft de school aan de Huizingsbrinkweg er gestaan. “Vele collega’s en (oud)leerlingen hebben prettige herinneringen aan de schooltijd in dit gebouw. We hebben deze week samen met de huidige leerlingen afscheid genomen van het gebouw. Een aantal van hen heeft mooie graffiti op de school gemaakt. De leerlingen reageren hier allemaal enthousiast op. ‘Dit hadden we al veel eerder moeten doen’, heb ik vaak gehoord afgelopen week. We hebben de mentoren gevraagd om samen met de klas, als herinnering, bij dit kunstwerk nog een klassenfoto te maken”, vertelt Reuvers.

Unieke combinatie VO/MBO

Na de verhuizing kan er worden gestart met het afbreken van de school aan de Huizingsbrinkweg. “Daarna start de bouw van een unieke school waar Terra zowel vo als mbo aan gaat bieden. De nieuwe school gaan we in het schooljaar 2020-2021 betrekken. We hebben er erg veel zin in!” besluit Worst.